Vad är EPDM?
EPDM är ett syntetiskt gummi, tillverkat av en sampolymerisation som man får från etylen och propen i raffinaderier.

För tillverkning av takprodukter och tätskikt passar detta utmärkt då man kan ”manipulera” molekylstrukturen och utforma konstruktionen av polymererna till att det inte finns  någon dubbelbindning i huvudkedjan vilket ge en polymer som inte bryts ned av UV-ljus eller Ozon som åldrar och bryter ned polymera material över tiden. Vilket ger en lång livstid och EPDM har bevisad livstid och funktion som takmaterial på > 50 år. Gummitypern har en fantastisk elasititet med överlägsna värden på draghållfasthet, flexibilitet och egenskapen att gummit ”går tillbaka” i ursprungsläge efter en töjning på >300%.

EPDM-gummi kan man förändra så att det erhåller vissa specifika egenskaper. Resultatet av en sådan manipulation innebär att syntetiskt gummi kan förändras så att det kan möta industrins specifika krav på kvalité och hållbarhet. Dessa förbättrade egenskaper hos EPDM syntetiska gummiprodukter resulterar i utmärkt stabilitet, motståndskraft mot påverkan av väder, värme, solljus, ozon, syror och lut.

EPDM är den dominerande, och kanske det enda elastomer som används idag till takmembran tack vare dess unika och skräddarsydda egenskaper. Det är extremt resistent mot klimatpåverkan (solljus/UV-exponering, vatten / fukt och extrema temperaturer), egenskaper som så väl behövs i samband med vårt globala klimat.

EPDM har en långvarig flexibilitet och elasticitet med god draghållfasthet som gör den unik som tätskikt.

EPDM tål ett mycket brett temperaturspann. Det finns inga mjukgörare som förr eller senare ger sig av med sprickbildningar som resultat och som gör materialet sprött. Av den anledningen återfinns EPDM på ett antal ställen där det är helt avgörande att det sluter tätt över lång tid.

EPDM har en enastående motståndskraft mot åldrande och är konstruerad för användning överallt där dessa speciella egenskaper krävs, från; fönster, lister som tätar i bilindustrin till täckning av plana tak, p-däck, tak-trädgårdar, innergårdar, dammar, bassänger, reningsanläggningar och försegling av sura containrar. Med andraord de flesta vattentätande tillämpningar!

EPDM – Världens främsta tätskikt för plana tak. På sydligare breddgrader har man en lång tradition av att bygga fastigheter med plana tak. Denna tradition spänner över mer än ett århundrade och man har här utvecklat plana taksystem mycket framgångsrikt. I norra Europa däremot, har vi en tradition med branta tak med pannor och plåt och just plana tak har vi här uppe börjat bygga mer allmänt först efter andra världskriget.Bitumenbaserade tätskikt har länge varit standard för plana tak. Här i Sverige har vi sedan flera år tillbaka börjat använda oss av ett EPDM-baserat tätskikt.

EPDM har en mängd fördelar som lämpar sig utmärkt för ändamålet. Fler och fler fastighetsägare har upptäckt de överlägsna fördelar som EDPM har och EPDM-baserade tätskikt vinner större och större terräng. Stora projekt som Volvo Torslanda, med50.000 m2. Även privata villaägare har förstått värdet i att kunna få problemfria plana ytor, tak och terrasser genom att välja EPDM gummimembran.

Vad är det då som gör EPDM-baserat tätskikt så speciellt?
I EPDM finns det inga mjukgörare som ger sig väg och gör materialet sprött. Materialet behåller sin flexibilitet/elasticitet hela sin livslängd och det är under en tid av minst 50 år. Ur miljöperspektiv så är EPDM att föredra framför bitumen. Green Peace skrev redan 1997 i Green Building Digest, nr 14 under ”Best Buy” att förstahandsvalet är sadeltak men som andrahandsval så är det EPDM som är det bästa tätskiktet man kan välja. Om man vill ha ett tak som skall hålla länge utan att renoveras så blir total kostnaden lägre över tiden.